Povinné ručení

a havarijní pojistění

Povinné ručení

Patří mezi jeden z mnoha požadavků, které jsou na řidiče motorových vozidel kladen zákonem. Plní důležitou roli a bez nadsázky můžeme říct, že dnes už by nebyl provoz na silnicích možný, kdyby povinné ručení neexistovalo.

Před čím povinné ručení chrání

Každé vozidlo provozované na našich silnicích musí být pojištěno. Majitelům vozidel tak vznikají náklady, na které často nadávají, ostatně jako na vše, co je přikázané. Zde je pocit nespravedlivosti umocněn tím, že se z povinného ručení neplatí škody naše, ale vždy „těch druhých“.

Jenže takový výklad je velmi nešťastný. Povinné ručení naopak nejvíce chrání viníka nehody, často tedy majitele vozidla, který automobil řídí. V případě nehody jdou totiž škody často do statisíců až milionů korun a nebylo-li by povinného ručení, viník nehody by musel vše platit sám. A i při velmi nadprůměrném platu nám vyjde, že po mnoha nehodách by zůstávali nešťastní viníci s doživotními dluhy. A poškozeným by zase nikdo nepomohl…

Limity plnění

Pro povinné ručení je stanoven minimální limit plnění ve výši 35 milionů korun pro škody způsobené na majetku, zdraví a případně ušlý zisk. To znamená, že do této výše jsme pojišťovnou chráněni – cokoliv nad ni musíme zaplatit sami. Pokud tedy nevyužijeme nabídku, kterou každá z našich pojišťoven má, tedy vyšší limity plnění, které jsou již čistě dobrovolné. Není tedy problém sjednat povinné ručení s krytím škod 100 milionů korun. Stanovena je pouze spodní hranice.

Bonusový systém

Jednoduchým zvýhodnění dobrých řidičů je dosaženo toho, že povinné ručení je poměrně spravedlivé, i když stále velmi solidární pojištění. Majitelé vozidel, kvůli kterým se ze systému nečerpá (=nezpůsobují svým řízením škodu dalším osobám), mají právo na „odměnu“. Touto odměnou je sleva, která platby za povinné ručení výrazně sníží.

Každá pojišťovna volí si bonusový systém přizpůsobuje, ale typické je, že maximální sleva je 50%. To není málo, ale některé pojišťovny jdou i dál (60%). Rychlost nabírání bonusu bývá 5% za rok takzvaného bezeškodného období (tedy průběh předchozího povinného ručení bez způsobené pojistné události). Najdeme ale i případy, kdy dostaneme nějaký bonus do začátku (za příslib bezeškodného období v budoucnosti), nebo kdy bonus roste s přibývajícím časem rychleji.

Opakem bonusu je malus, který platí jako bič na opravdu nespolehlivé řidiče. Pokud se délka bezeškodného období dostane do mínusu, pak se do mínusu dostane i sleva a stane se z ní přirážka. Ta bývá i 200%. Pokud máme tedy základní sazbu pro povinné ručení jednoho vozidla 5000Kč, pak nejlepší řidič zaplatí 2500Kč a ten nejhorší až 15 000Kč ročně a to je pořádný rozdíl a motivace.

Co když nemáte povinné ručení?

Pokud jste si nesjednali povinné ručení, určitě to co nejrychleji udělejte a do té doby nesedejte do onoho nepojištěného vozidla. Pokud budete nadále povinné ručení ignorovat, můžete dostat vysokou pokutu a v případě způsobení nehody budete škodu platit ze svého.